Ding 9: Reflectie

Van 1.0 naar 2.0?
Het is opvallend hoe de term 2.0 is doorgedrongen in het spraakgebruik, en dan vooral als het tegenovergestelde van 1.0. Je hoort wel eens de uitspraak “... maar die is zó 1.0!” waarmee dan bedoeld wordt dat het lijdend voorwerp van de discussie alleen in z’n eigen wereldje leeft, geen oog heeft voor wat er bij de mensen in z’n omgeving speelt en in elk geval niet met z’n tijd is meegegaan. Uiteraard zijn de mensen die dit zeggen al helemaal 2.0, waaronder we dan verstaan dat zij middenin de wereld staan, ontvankelijk zijn voor alles wat er om hen heen speelt (en eigenlijk heel hip natuurlijk).

De termen 1.0 en 2.0 zijn dus geëvoleerd van versienummers van een bepaald product of verschijnsel, naar wat in feite elkaars tegenpolen zijn. Dat is niet alleen grappig om te zien gebeuren, maar het toont direct de kern van de ontwikkeling van Web1.0 naar 2.0. Van éénrichtingsverkeer naar gelijkwaardig ‘content management’.

Wel of niet?
Omdat voor ons ‘content management’  nu eenmaal een van onze kerntaken is, kunnen we deze ontwikkeling in het archiefwezen niet negeren. Voor mij persoonlijk is dat niet zo moeilijk. Ik ben altijd snel gewonnen voor nieuwe dingen en leuke gadgets, dus geef mij een gekke nieuwe applicatie en ik ben om. Of dat voor iedereen echter even gemakkelijk is, is nog maar de vraag. Daarom ben ik ook zo blij met de 23 Archiefdingencursus. Ik begin van een heleboel dingen te ontdekken waar de klepel hangt en probeer ze in het dagelijks leven toe te passen, hartstikke interessant. Maar als ik zie hoeveel tijd ik er al in moet steken om het een beetje goed te doen, heb ik grote bewondering voor de collega’s die minder affiniteit met digitale toepassingen hebben, en zich er toch doorheen slaan. De meeste mensen zijn redelijk tot zeer enthousiast. Als je ze echter vraagt om nieuw geleerde toepassingen in het dagelijkse werk in te zetten, blijkt er toch nog veel koudwatervrees te bestaan. En dan blijkt 1.0 als state of mind niet voor niets zo hardnekkig te zijn. Het is namelijk veilig en bekend. Om je op internet actief en communicatief op te stellen, moet je niet alleen bereid zijn je open te stellen voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Belangrijker is dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je anderen durft te laten meekijken in je eigen veilige domein: Dit is waar ik mee bezig ben. Ik heb daarvoor deze methode gekozen en daarbij die en die (en ja, ook die) fouten gemaakt. Deze aanpak heeft een dubbel rendement. Je krijgt uit onverwachte hoek adviezen en aanmoediging om vooral door te gaan. Je stelt vak(- of lot!)genoten op de hoogte van je voortgang en je geeft hen de kans te leren van jouw successen en fouten.

Bloggen dus!
Ik zou het dus erg goed vinden als we ook ná de cursus doorgaan met bloggen. Het hoeven echt geen doorwrochte epistels te zijn, liever niet zelfs. Zet gewoon eens in 200 woorden op een rijtje waar je mee bezig bent, welke valkuilen je ziet of denkt te zien en welke kant je op zou willen. Het is in het begin wennen, en het gaat de ene keer beter dan de andere keer. Voor mezelf geldt dit net zo goed als voor ieder ander. Ik weet echter zeker dat het onverwachte resultaten kan opleveren en dat we er zeker niet slechter van zullen worden!

Niet voor niets is het credo van Archief2.0: Deel en Heers!

Advertenties